info@bertman.sk
+421 (0)905 374 001

Výzvy na predkladanie ponúk

Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti Bertmann s.r.o. prostredníctvom vytvárania kapacít pre výrobu produktov z ovocia – Plnenie a manipulácia

4.7.2019

Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti Bertmann s.r.o. prostredníctvom vytvárania kapacít pre výrobu produktov z ovocia – Príprava kvasov, Destilácia

4.7.2019